Home / 0
Carregant Esdeveniments

« Tots els Esdeveniments

  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

MÚSICA | Bottega d’Opera ESMUC: Il filosofo di Campagna, de B. Galuppi

maig 15 / 18:00 19:00

Preu 10€ | 8€ persones associades

Representació de l’obra ‘Il filosofo di Campagna‘, de B. Galuppi a càrrec de la Bottega d’Opera de l’ESMUC. La representació compta amb la participació de cantants i intèrprets de l’Escola Superior de Música de Catalunya. La direcció musical anirà a càrrec del professor de l’escola, Dani Espasa, mentre que la direcció d’escena serà responsabilitat de Sergi Belbel.

La producció de l’òpera Il filosofo di Campagna per part de la Bottega d’Opera de l’ESMUC compta amb la participació del binomi artístic constituït per Sergi Belbel i Dani Espasa per abordar un títol pertanyent al gènere de l’òpera bufa i que després de la seva estrena, al Teatro San Samuele de Venècia el 26 d’octubre de 1754, es va erigir com una de les òperes més apreciades i exitoses a l’Europa del moment. Aquesta va arribar ben aviat a Barcelona i, així, l’abril de 1758 es va representar al Teatre de la Santa Creu. En anys posteriors, i com a mostra del seu èxit, el 1768, se’n va fer una versió en castellà de Ramón de la Cruz del llibret de Carlo Goldoni.

El projecte de La Bottega d’Opera és el taller d’òpera de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). A partir del concepte en llengua italiana de Bottega (botiga/taller), aquest programa va néixer amb la idea d’oferir als estudiants una experiència professionalitzadora del món operístic. Talment com un més dels Grans Conjunts de l’ESMUC, la Bottega ha possibilitat un treball transversal entre diferents àmbits i especialitats (cant, direcció, instruments orquestrals, correpetició, coaching vocal…), a la vegada que ha convidat a professionals externs pel que fa a la direcció musical i escènica.

Fitxa artística

Intèrprets:

Maria Monzó Pitarch (Eugenia)
Belén García Burgos (Lesbina)
Valentín Miralles Guardiola (Don Tritemio)
Alejandro López Amado (Rinaldo)
Enrique Padilla Monteoliva (Nardo)

Contrabaix:

Sergio Gonzélez Cariñana
Pablo Rincón Ruano

Fagot:

Sarah Carbonare
Flauta travessera:
Rebeca Rodríguez Aznar

Oboè:

Roger Borràs Bofarull

Trompa:

Josep Fenollosa Benavent
Antonio Zamora Meseguer

Viola:

Leire Martínez De Rituerto Mangana
Adela Beiro Guillas
Ana Cerdán Hidalgo
Zhongjin Gorane Ruiz Goitia
Pablo Arnau Sabater

Violí:

Inés Cárdenas Martínez
Inés Castells Campo
Maria Avilés Bolea
Ana Fernandez Vicente
Abel Antón Delgado
Carmen Guerra Domenech
Aina Hujic Mor
Georgy Mikheile Mikheile
Xavier Querol García
Elena Rodriguez Oubiña
Albert Torrebella Cáceres

Violoncel:

Sergi Sancho Nebot
Adrià Puigcerver Carceller
Jana Tiscar Casas

Produeix

On?

El Teatre de Sarrià

Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8
Barcelona, Catalunya, AK 08034
+ Mapa de Google
932039772