CICLE DE MÚSICA DE DONES I COMPOSITORES

VIII EDICIÓ: Pendent de programació

La història de la música és del tot incompleta si no és té en compte les més de 6.000 compositores de les que es té alguna referència. Des de l’època del sumeris fins a l’actualitat, les dones han hagut de lluitar molt per arribar a tenir una mica del reconeixement que es mereixen. La manca de reconeixement i falta d’interès per part dels col·legues o historiadors masculins ha donat lloc, d’una banda, al gran buit que encara ara hi ha en aquest tema, i de l’altra ha impedit la conservació d’un gran patrimoni musical, doncs moltes composicions s’han perdut.

És en aquest context que neix el Cicle de Música de Dones i Compositores al Teatre de Sarrià, que aquest any 2021 arriba a la seva VII edició. Un cicle que treballa per a donar a conèixer el gran patrimoni i llegat musical femení, difondre l’aportació musical i el talent de les dones compositores més rellevants al llarg de la història de la música occidental, així com escoltar i analitzar composicions de les compositores de diferents èpoques i països. Volem mostrar el paper que han tingut les dones en la història i el progrés de la humanitat i així millorar la cohesió social, apropant la cultura mitjançant el coneixement del gran llegat musical femení, molt desconegut.


Amb el suport