El Teatre està format per persones amb diversos graus de vinculació

Les persones que en un moment o altre han desenvolupat alguna activitat al Centre i el senten com a seu, malgrat no hi mantingui cap vinculació orgànica. 

Els Amics del Centre, persones que segueixen les activitats del Centre a través del correu setmanal I aquesta setmana… que en participen ocasionalment o que assisteixen als espectacles del Teatre de Sarrià. Tothom pot ser Amic del Centre. Només cal omplir aquest formulari. 

Els socis de l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià. Poden formar part d’una de les seccions o grups del Centre o poden ser socis no adscrits.

Qualsevol persona pot vincular-se i formar part de l’entitat.

Si participes habitualment de les activitats del Centre, si vols utilitzar els espais del Centre de forma avantatjosa, si vens sovint als espectacles del Teatre de Sarrià, si vols tenir veu i vot en la seva gestió del Centre i el Teatre de Sarrià, associa’t! Formaràs part de l’Assemblea de Persones Associades i gaudiràs dels següents avantatges: 

Amb el suport de

Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona

Formem part de

Taula d’Entitats de Sarrià
Federació d’Ateneus de Catalunya
Federació Catalana de Cineclubs

If you’re seeking to employ a superior author, also you need to conserve money on the very long term, someone write my essay for me you can find many alternatives which are available to you in paper writing companies. Why don’t you look on and determine everything you may uncover? This is why you may consider Employing a professional paper writer :