Home / Programa escolar per Infantil

Segon trimestre

PESCAPLÀSTICS
Pallassos Mediambientals

Tots els cicles d’infantil

Febrer 2023

Un espectacle de clown i malabars, on es mostra la importancia dels residus al mar i la sobrepesca en clau de clown.

MÉS INFORMACIÓ: Projectes@centredesarria.cat / 93 203 97 72

RESERVES:
1) Emplenar el formulari de preinscripció. AQUÍ
2) Rebràs un correu amb el document de la reserva adjunt. On s’indicarà l’import total i l’import de la paga i senyal (30%)
3) Fer el pagament de la paga i senyal.
4) Enviar el comprovant de pagament al correu projectes@centredesarria.cat
5) Dues setmanes abans de l’espectacle realitzar l’ingrés de l’import total de l’activitat.