Política de Cookies

Mitjançant l’accés i ús de la plataforma web, acceptes que el Centre de Sarrià pugui utilitzar cookies pròpies i de tercers (en concret, Google Analytics, Facebook i Youtube), de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través de la web amb característiques predefinides, el seguiment i anàlisi del seu comportament.

En aquest sentit, les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari d’Internet durant la seva visita a una determinada web amb la finalitat de reconèixer com a usuari recurrent, personalitzar l’ús i facilitar una navegació més ràpida. Pots configurar el teu navegador per a acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies, o per a rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir la seva implantació. No obstant això, els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà de consultar les instruccions facilitades pel navegador d’Internet, com les que es detallen a continuació:

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del teu navegador. En cas que desitgis rebutjar la utilització de cookies, pots tenir limitat l’ús d’algunes prestacions de la web. No obstant això, si continues navegant per la plataforma web sense denegar la teva autorització, implica que acceptes el seu ús per part de l’entitat.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pots enviar la teva petició mitjançant un correu electrònic a administracio@centredesarria.cat

Política de Privacitat

A través del present avís, la “Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià”, informa els usuaris de la Web www.centredesarria.cat, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a la “Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià” les dades personals que els són sol·licitades per a la prestació dels diferents serveis.

Finalitat del tractament

T’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcionis seran incorporades en un fitxer de l’Associació Cultural Sant Vicenç de Sarrià, amb les següents finalitats:

 • Informar sobre el treball, les activitats i altra informació d’interès de l’Associació Cultural Sant Vicenç de Sarrià.
 • Gestionar les altes de les noves persones associades.
 • Organitzar i realitzar les activitats de l’entitat.
 • Gestionar els serveis que es decideixin contractar.
 • Atendre les peticions realitzades per la persona interessada.

L’Associació utilitza el servei MailChimp per emmagatzemar les dades de contacte a efectes de l’enviament del Butlletí.

En el cas que les dades fossin destinades a una finalitat diferent se t’informarà prèviament i es sol·licitarà nou consentiment si aquest fos necessari.

En cap cas les dades s’utilitzaran per a l’elaboració de perfils ni per prendre decisions automatitzades.

Terminis de conservació

Les dades personals facilitades es conserven mentre no se’n sol·liciti la seva supressió.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el teu consentiment previ i exprés.

Persones destinatàries

Les teves dades no es cediran a tercers, excepte pel compliment d’obligacions legals o requeriments judicials.

Drets

Pots exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu electrònic a secretaria@centredesarria.cat o mitjançant correu postal a “Associació Cultural Sant Vicenç de Sarrià”, C/Pare Miquel de Sarrià 8, 08034 de Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i una còpia del DNI per tal de garantir la teva identitat.

Els drets de les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés a la informació: dret a obtenir informació sobre si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, quines dades són i per a què s’estan utilitzant, així com els terminis de conservació, la possibilitat d’exercici del dret a rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament, el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control i el dret a conèixer l’origen de les dades i si existeixen decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o incompletes per a la finalitat del tractament.
 • Dret de cancel·lació: dret a sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a què les seves dades siguin tractades segons determinades circumstàncies i a causa de motius relacionats amb la teva vida privada.
 • Dret a la limitació del tractament:dret a obtenir la limitació del tractament de les dades mentre es rectifiquen les dades o, en cas de sol·licitar l’oposició al tractament, mentre es verifica els motius d’aquesta sol·licitud. També és possible sol·licitar la limitació quan les dades no són necessàries per al Responsable però s’han de conservar per si es requereix de les mateixes per a fer reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: dret a rebre en un format estructurat les seves dades i/o sol·licitar la portabilitat de les mateixes que es traslladarien al nou responsable quan sigui possible segons circumstàncies i mitjans.

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que ho consideris necessari.

Revocació del consentiment:

L’interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo en qualsevol moment per a totes o per algunes finalitats, si bé això no afectarà el tractament que puguem haver fet amb anterioritat.