Home / Música / Dones i compositores

La història de la música és del tot incompleta si no és té en compte les més de 6.000 compositores de les que es té alguna referència.

Des de l’època dels sumeris fins a l’actualitat, les dones han hagut de lluitar molt per arribar a tenir una mica del reconeixement que es mereixen. La manca de reconeixement i falta d’interès per part dels col·legues o historiadors masculins ha donat lloc, d’una banda, al gran buit que encara ara hi ha en aquest tema, i de l’altra ha impedit la conservació d’un gran patrimoni musical, doncs moltes composicions s’han perdut.
És en aquest context que neix el Cicle de Música de Dones i Compositores al Teatre de Sarrià, que aquest any 2023 arriba a la seva ix edició. Un cicle que treballa per a donar a conèixer el gran patrimoni i llegat musical femení, difondre l’aportació musical i el talent de les dones compositores més rellevants al llarg de la història de la música occidental, així com escoltar i analitzar composicions de les compositores de diferents èpoques i països.

Propers concerts

Música per a veu i orge


Maria Teresa Garrigosa (soprano) i Bernat Bailbé (orgue)

A la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià

12 de febrer | 18:00h

MÉS INFORMACIÓ

Música per a veu i guitarra

Duo A1veu
Alba Fortuny Llorach (soprano) i Irene López Celestino (guitarra)

Al Monestir de Sant Pere de les Puel·les

10 de març | 20:15h

MÉS INFORMACIÓ


Amb el suport