Home / TSARRIÀ | II CONCURS DE GUIONS TEATRALS DE GRAN FORMAT 2024

Ja és aquí la 2a edició dels Premis per guions teatrals amb la finalitat d’augmentar el fons d’obres de teatre originals de gran format escrites en català i contribuir al fet que es representin en els nostres escenaris. 

Sigui per raons de crisi econòmica o de pandèmia, resulta complicat trobar representacions teatrals de gran format, no musicals, en els escenaris actuals que tinguin l’atractiu suficient per ser representades i engrescar al públic a assistir-hi.

És en aquest context que el teatre amateur disposa de les capacitats necessàries per realitzar la posada en escena d’aquest tipus d’obres.

1r Premi: 2.000€
Finalista: 1.000€

A tenir en compte:

– La durada prevista de l’espectacle no haurà de ser inferior a 90 minuts.
– Els guions hauran de estar escrits en qualsevol de les variants de la llengua catalana o en aranès.
– Els guions hauran de contemplar la participació d’un mínim de 16 personatges.
– No es contempla en aquest concurs el teatre musical ni el teatre infantil o familiar.

Inscripcions:

1. A fi de garantir l’anonimat dels autors, els guions s’hauran de remetre al Teatre de Sarrià, ubicat al carrer del Pare Miquel 8 Barcelona 08034 per correu certificat sense remitent, o per persona no identificable, i hi constarà:
Títol de l’obra pel concurs TSARRIÀ
Caldrà que els guions estiguin firmats única i exclusivament amb pseudònim.

2. En sobre a part, tramés al Teatre de Sarrià carrer del Pare Miquel de Sarrià 8 Barcelona 08034 per correu certificat sense remitent, o per persona no identificable, hi constarà:
Dades personals pel concurs TSARRIÀ.  Al interior del sobre s’hi farà constar el Títol de l’obra, el pseudònim de la persona firmant i les dades personal [nom i cognoms, numero d.n.i., adreça postal i electrònica i telèfon]

Els sobres amb les Dades personals quedaran custodiats per la Junta del Teatre de Sarrià i no s’obriran fins 24 hores després de que el jurat hagi emès el seu veredicte secret,  amb la única finalitat de convocar a tots els participants a l’acte de lliurement dels premis.

El període per la presentació de guions s’obre el dia 27 de març de 2024 i es tancarà el dia 15 de maig de 2024 a les 20:00h a la secretaria del Teatre de Sarrià i a les 24:00h per correu certificat.