Home / TSARRIÀ | I CONCURS DE GUIONS TEATRALS DE GRAN FORMAT 2023

El Teatre de Sarrià emprèn el I premi de guions teatrals amb la finalitat d’augmentar el fons d’obres de teatre originals de gran format escrites en català i contribuir a què es representin en els nostres escenaris. 

Sigui per raons de crisi econòmica o de pandèmia, resulta complicat trobar representacions teatrals de gran format, no musicals, en els escenaris actuals que tinguin l’atractiu suficient per ser representades i engrescar al públic a assistir-hi.

És en aquest context que el teatre amateur disposa de les capacitats necessàries per realitzar la posada en escena d’aquest tipus d’obres.

1r Premi: 2.000€
Finalista: 1.000€

A tenir en compte:

– La durada prevista de l’espectacle no haurà de ser inferior a 90 minuts.
– Els guions hauran de estar escrits en qualsevol de les variants de la llengua catalana o en aranès.
– Els guions hauran de contemplar la participació d’un mínim de 16 personatges.
– No es contempla en aquest concurs el teatre musical ni el teatre infantil o familiar.

Inscripcions:

1. A fi de garantir l’anonimat dels autors, els guions s’hauran de remetre al Teatre de Sarrià, ubicat al carrer del Pare Miquel 8 Barcelona 08034 per correu certificat sense remitent, o per persona no identificable, i hi constarà:
Títol de l’obra pel concurs TSARRIÀ
Caldrà que els guions estiguin firmats única i exclusivament amb pseudònim.

2. En sobre a part, tramés al Teatre de Sarrià carrer del Pare Miquel de Sarrià 8 Barcelona 08034 per correu certificat sense remitent, o per persona no identificable, hi constarà:
Dades personals pel concurs TSARRIÀ.  Al interior del sobre s’hi farà constar el Títol de l’obra, el pseudònim de la persona firmant i les dades personal [nom i cognoms, numero d.n.i., adreça postal i electrònica i telèfon]

Els sobres amb les Dades personals quedaran custodiats per la Junta del Teatre de Sarrià i no s’obriran fins 24 hores després de que el jurat hagi emès el seu veredicte secret,  amb la única finalitat de convocar a tots els participants a l’acte de lliurement dels premis.

El període per la presentació de guions s’obre el dia 15 d’octubre de 2022 i es tancarà el dia 15 de febrer de 2023 a les 20:00h a la secretaria del Teatre de Sarrià i a les 24:00h per correu certificat